GoDaddy Trợ giúp

Gửi thư soạn theo biểu mẫu bằng máy chủ chuyển tiếp SMTP

Để gửi thư soạn theo biểu mẫu, chúng tôi khuyên bạn nên dùng các ứng dụng hoặc tập lệnh sử dụng hàm PHP mail() (ví dụ: Mẫu liên hệ 7 cho WordPress). Tuy nhiên, nếu mẫu liên hệ của bạn yêu cầu Giao thức chuyển thư đơn giản (SMTP) thì bạn có thể dùng cài đặt chuyển tiếp bên dưới.

Lưu ý: Mặc dù rất sẵn lòng cung cấp thông tin về thư soạn theo biểu mẫu nhưng chúng tôi không trực tiếp hỗ trợ các chức năng và độ tin cậy của trình cắm, tập lệnh hoặc nhà cung cấp thư bên thứ ba. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố về sự hỗ trợ.
Cài đặtKhuyên dùng
Cổng25
Xác thực SMTPSai, Không có hoặc tắt
SSL hoặc kết nối bảo mậtSai, Không có hoặc tắt
Máy chủ hoặc Máy chủ lưu trữ1localhost
Thêm hoặc chỉnh sửa bản ghi SPF của bạn2v=spf1 include:secureserver.net -all
Gửi thư từ3Địa chỉ email nơi bạn quản lý DNS4
  1. Nếu sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail() thì bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.
  2. Nếu sử dụng máy chủ chuyển tiếp SMTP thì bạn sẽ cần thêm hoặc chỉnh sửa bản ghi SPF thích hợp. Nếu không thì email soạn theo biểu mẫu của bạn có thể không xác thực được và không đến người nhận. Không sử dụng nhiều bản ghi SPF. Nếu bạn yêu cầu nhiều giá trị, hãy hợp nhất chúng thành một bản ghi duy nhất.
  3. Gửi thư soạn theo biểu mẫu từ một địa chỉ email cụ thể. Địa chỉ email của bạn phải có hộp thư để nhận thư trả lời hoặc thư trả về.
  4. Ví dụ: nếu nhập user@mycoolexample.com thì bạn phải thêm hoặc chỉnh sửa bản ghi khung chính sách người gửi (SPF) thích hợp theo DNS cho mycoolexample.com. Không thêm địa chỉ email của bên thứ ba (chẳng hạn như Gmail hoặc Yahoo) vì bạn không thể quản lý DNS cho các miền đó, khiến email soạn theo biểu mẫu của bạn không xác thực được và không đến người nhận.
Cài đặtKhuyên dùng
Cổng25
Xác thực SMTPSai, Không có hoặc tắt
SSL hoặc kết nối bảo mậtSai, Không có hoặc tắt
Máy chủ hoặc Máy chủ lưu trữ1relay-hosting.secureserver.net
Thêm bản ghi SPF2v=spf1 include:secureserver.net -all
  1. Nếu sử dụng tập lệnh PHP và hàm mail() thì bạn không cần chỉ định máy chủ chuyển tiếp.
  2. Nếu sử dụng máy chủ chuyển tiếp SMTP thì bạn sẽ cần thêm bản ghi khung chính sách người gửi (SPF) phù hợp. Nếu không, email soạn theo biểu mẫu của bạn có thể không xác thực được và không đến người nhận.

Xem thêm thông tin