GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi kích thước hình ảnh trong WordPress

Nếu bạn có ảnh vẫn chưa đúng kích cỡ, trên trang hoặc bài đăng của mình, và cần phải điều chỉnh.

  1. Đăng nhập vào WordPress .
  2. Chọn Trang hoặc Bài đăng tùy thuộc vào nội dung bạn muốn chỉnh sửa.
  3. Chọn Chỉnh sửa dưới trang hoặc tiêu đề bài đăng.
  4. Tìm và chọn hình ảnh bạn cần điều chỉnh kích thước. Bạn có thể điều chỉnh kích thước bằng tay nắm hoặc trong cài đặt khối ở bên phải.

    Ví dụ về điều chỉnh kích thước bằng tay nắm
  5. Ở góc trên cùng bên phải, chọn Cập nhật.
  6. Xem thêm thông tin: