GoDaddy Trợ giúp

Xử lý sự cố và khắc phục lỗi thiếu ảnh WordPress

Khi tất cả hay một số ảnh của bạn không còn hiển thị nữa, bạn có quyền xử lý sự cố với những tập tin hoặc thư mục này. Bạn có thể sử dụng các bước sau để chẩn đoán và khắc phục các sự cố liên quan đến quyền.

Kiểm tra các sự cố liên quan đến quyền

 1. Bạn có thể kiểm tra xem liệu ảnh có bị sự cố liên quan đến quyền hoặc bị thiếu hay không bằng cách truy cập URL của ảnh trên trình duyệt.
   Ví dụ: http://example.com/wp-content/uploads/2017/07/Capture.png
 2. Nếu bạn gặp lỗi khi cố tải ảnh, thì có thể bạn bị mất quyền hoặc có quyền không chính xác.
 3. Trước khi kiểm tra các quyền, tốt nhất hãy xác thực tập tin tồn tại trước tiên. Bạn có thể tìm URL đến ảnh từ trong Thư viện phương tiện.
 4. Kết nối với dịch vụ lưu trữ của bạn bằng cách dùng FTP.
 5. Bạn có thể duyệt tới thư mục /wp-content.
 6. Định nghĩa quyền của Linux – xác nhận các quyền là chính xác đối với thư mục /wp-content.
 7. Nếu thư mục /wp-content hay các tập tin trong đó không có quyền đọc hoặc hiển thị trên web, những nội dung này sẽ không hiển thị và bạn sẽ cần phải cập nhật chúng.

  Lưu ý: Đối với tài khoản Windows, bạn chỉ có thể quản lý các quyền của thư mục.

Các bước liên quan:

Xem thêm thông tin: