GoDaddy Trợ giúp

Tìm và thay thế bằng một trình cắm WordPress

WordPress sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu trang của bạn. Cách dễ nhất để tìm và thay thế dữ liệu đó là sử dụng trình cắm. Trình cắm rất hữu ích khi bạn đang thay thế một đoạn văn bản (như tên miền) mà hiển thị xuyên suốt trang của bạn.

Cảnh báo: Bạn luôn nên sao lưu trang của mình trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào cho Cơ sở dữ liệu.
 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Cài đặt và kích hoạt trình cắmThay thế tìm kiếm tốt hơn.
 3. Trên menu bên trái, chọn Công cụ > Thay thế tìm kiếm tốt hơn.
 4. Trong trường Tìm Kiếm, vui lòng nhập văn bản bạn muốn thay thế.
  • Nếu bạn đang thay đổi miền, vui lòng nhập URL cũ của trang của bạn tại đây. Ví dụ: http://olddomainexample.com (không có dấu gạch chéo theo sau).
 5. Trong trường Thay thế bằng, vui lòng nhập văn bản mới.
  • Nếu bạn đang thay đổi tên miền, hãy nhập URL mới tại đây. Ví dụ: http://newdomainexample.com (không có dấu gạch chéo theo sau).
 6. Trong trường Chọn bảng, chọn tất cảcác bảng cơ sở dữ liệu trong danh sách.

  Lưu ý: Nếu không muốn kiểm tra kết quả trước khi bắt đầu thay đổi thực tế trong cơ sở dữ liệu, vui lòng tiếp tục từ bước 9. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện hai bước tiếp theo để đảm bảo rằng không xảy ra những thay đổi không mong muốn.

 7. Vui lòng chọn hộp kiểm Chạy, rồi chọn Chạy Tìm kiếm/Thay thế. Bằng cách đó, bạn có thể kiểm tra kết quả trước.
 8. Vui lòng chọn Nhấp vào đây để xem bảng cơ sở dữ liệu nào văn bản sẽ được thay thế, và một cửa sổ với kết quả sẽ bật lên.
 9. Bỏ chọn hộp kiểm Chạy.
 10. Vui lòng chọn Chạy Tìm kiếm/Thay thế để thay thế văn bản trong cơ sở dữ liệu.

Văn bản cũ giờ sẽ được thay thế trên trang của bạn.

Xem thêm thông tin