GoDaddy Trợ giúp

Tìm kiếm và thay thế WordPress bằng trình soạn thảo văn bản

Bạn có thể thay thế dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu, như tên miền, bằng cách xuất dưới dạng tập tin SQL và tiến hành “Tìm kiếm & Thay thế” bằng trình soạn thảo văn bản.

 1. Xuất Cơ sở dữ liệu WordPress.
  Cảnh báo: Thực hiện hai lần xuất và giữ một bản làm bản sao lưu trong trường hợp bạn cần phục hồi trạng thái ban đầu.
 2. Mở tập tin .sql trong trình soạn thảo văn bản, như Notepad++ hoặc Sublime Text.
 3. Truy cập tính năng "Tìm kiếm & Thay thế" trong trình soạn thảo văn bản (thường là Ctrl + F).
 4. Nhập miền/dữ liệu bạn muốn thay thế vào trường Tìm (hoặc trường tương ứng).
 5. Nhập miền/dữ liệu mới vào trường Thay thế (hoặc trường tương ứng).
 6. Chạy tính năng “Tìm kiếm & Thay thế”.
 7. Lưu tập tin .sql đã cập nhật.
 8. Trước khi nhập tập tin .sql, bạn phải thả các bảng vào cơ sở dữ liệu.
 9. Nhập cơ sở dữ liệu của bạn.

Trang WordPress của bạn giờ đã được cập nhật để sử dụng miền hoặc dữ liệu mới.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin