WordPress Trợ giúp

Thay đổi miền trong WordPress

Vui lòng thực hiện theo các bước sau để cập nhật trang WordPress để sử dụng tên miền mới. Sau khi thay đổi miền trong WordPress, bạn cũng có thể cần cập nhật miền trên tài khoản dịch vụ lưu trữ.

Nếu có tài khoản WordPress được quản lý, bạn có thể bỏ qua những bước này và cập nhật miền trong giao diện dịch vụ lưu trữ.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Trong menu bên trái, vui lòng chọn Cài đặt > Chung.
 3. Cập nhật các trường dưới đây với tên miền mới:
  • Địa chỉ WordPress (URL)
  • Địa chỉ trang (URL)

  Địa chỉ trang và địa chỉ WordPress thường giống nhau đối với cài đặt WordPress thông thường.

 4. Cuộn xuống và chọn Lưu Thay đổi.

Bây giờ bạn cần cập nhật tên miền trong bảng điều khiển lưu trữ của bạn cho Linux Hosting với cPanel hoặc Windows Hosting với Plesk.

Các bước tiếp theo

 • Nếu tên miền mới của bạn được đăng ký trong một tài khoản khác hoặc với bên thứ ba, bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP mới của mình trên tài khoản lưu trữ Linux hay Windows,để bạn có thể cập nhật DNS. Phần lớn cập nhật DNS có hiệu lực trong một giờ, nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật toàn bộ.

Xem thêm thông tin