Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm các tập tin có thể tải xuống được và Trình xem PDF

Bạn có thể tải tập tin lên trang, sau đó khách truy cập có thể tải về để sử dụng ngoại tuyến. Việc này rất thuận tiện để bạn chia sẻ nội dung, chẳng hạn như tờ bướm, biểu mẫu y khoa, bản khước từ trách nhiệm pháp lý, v.v. Bạn phải có gói Cơ bản hoặc hơn nữa. So sánh các gói và giá cả.

Video này là một phần của loạt bài Hướng dẫn thêm chức năng nâng cao trong trình dựng website

Hỗ trợ gần 50 định dạng tập tin, trong đó có Microsoft Word và tài liệu văn bản khác, PDF (Tập tin tài liệu di động), bảng tính và hơn 20 định dạng khác nữa dành cho ảnh và video. Danh sách này sẽ còn tiếp tục.

Lưu ý: Mỗi tập tin không được lớn hơn 30 MB. Bạn có thể thêm tối đa 15 tập tin trong phần này. Nếu cần thêm, hãy tạo một phần Tập tin khác.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn xuống Websites + Marketing và chọn Quản lý kế bên website bạn muốn thay đổi.
 3. Chọn Chỉnh sửa trang.
 4. Vui lòng truy cập trang và vị trí bạn muốn thêm các tập tin có thể tải xuống được, rồi thêm một phần.
  • Vui lòng tìm kiếm phần Tập tin nếu bạn muốn có một danh sách các tập tin xuất hiện hay bạn muốn có nhiều loại tập tin (tài liệu, bảng tính, ảnh và tập tin PDF).
  • Vui lòng tìm phần Trình xem PDF nếu bạn muốn hiển thị trực tiếp tập tin PDF trên trang để mọi người thấy trước khi tải về.
 5. Một khi đã chọn bố cục, bạn vui lòng chọn Thêm để chèn phần mới.
 6. Tùy chỉnh màu nhấn, tiêu đề và mô tả.
  • Đối với các tập tin, vui lòng chọn Thêm để thêm một tập tin. Lặp lại bước này để thêm nhiều tập tin vào trang của bạn
  • Đối với Trình xem PDF, vui lòng chọn Tải tập tin lên để thêm PDF của bạn. Trình xem PDF chỉ có thể tải lên một tập tin.

  Lưu ý: Để đổi tên tập tin, bạn hãy nhấp vào tập tin trong danh sách và đổi tên trong trường Nhãn tập tin. Bạn sẽ không thể thay đổi loại tập tin trong ngoặc đơn. Thao tác này là quan trọng để mọi người biết họ đang tải về loại tập tin gì.

 7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Khi bạn hoàn tất, vui lòng chọn Xem trước để xem kết quả. Xuất bạn trang của bạn để các thay đổi của bạn hiển thị trực tuyến cho khách truy cập thấy.

Thông tin thêm