Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm Pixel Meta vào website của tôi

Bằng cách thêm dịch vụ theo dõi Pixel Meta vào website, bạn có thể theo dõi các chiến dịch Facebook của mình để xem hiệu suất và tính năng hiệu quả nhất.

Cần có : Bạn phải tạo Pixel Meta trước khi bắt đầu các bước bên dưới. Nếu bạn đã tạo pixel, hãy truy cập vào Trình quản lý sự kiện Facebook để lấy ID Pixel.
  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn xuống, mở rộng Websites + Marketing rồi chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Ở bảng dẫn hướng bên phải, chọn Cài đặt.
    nhấp vào bảng Cài đặt trang
  5. Chọn ngăn Facebook Pixel và nhập ID Pixel được Facebook cung cấp.
  6. Đăng tải trang của bạn để các thay đổi có hiệu lực.

Xem thêm thông tin