Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm Google AdSense vào website của tôi

Google AdSense sẽ khớp văn bản và hiển thị quảng cáo cho trang của bạn dựa trên nội dung và khách truy cập, đồng thời trả phí dung lượng quảng cáo trên trang cho bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://support.google.com và chọn AdSense.

Lưu ý:Việc thêm Google AdSense chỉ khả dụng cho khách hàng ở Hoa Kỳ với các gói Thông thường, Đặc biệt và Thương mại (so sánh các gói và giá .)

Video này là một phần của Tuyển tập Hướng dẫn cho Sử dụng blog cho doanh nghiệp.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Vui lòng chọn Cài đặt, rồi chọn Google AdSense.
  5. Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản AdSense, vui lòng sử dụng liên kết để đăng ký Google AdSense. Nếu không, bạn hãy mở một thẻ mới và tìm và sao chép tập lệnh AdSense của bạn. (Bạn cũng có thể sử dụng liên kết đến bài viết trợ giúp của Google nếu cần trợ giúp tìm mã AdSense của bạn.)
  6. Vui lòng dán mã của bạn ở đây vào hộp Tập lệnh AdSense. Đây cũng là nơi bạn chuyển đổi trên ads.txt hay app-ads.txt và nhập thông tin của tập tin. (Vui lòng xem bài viết trợ giúp của Google nếu bạn cần trợ giúp để tạo một tập tin ads.txt cho trang của bạn.)
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Có thể mất đến 48 giờ để quảng cáo xuất hiện sau khi Google phê duyệt website của bạn.
  8. Lưu ý: Lưu ý rằng khách truy cập vào trang của bạn có thể sẽ không thấy quảng cáo nếu trình duyệt web của họ sử dụng trình chặn quảng cáo web.

Thông tin thêm