Websites + Marketing Trợ giúp

Thực hiện và giao đơn hàng của tôi

Chúc mừng bạn đã bán được hàng! Giờ bạn có thể thực hiện và giao đơn hàng. Bạn có thể mua nhãn vận chuyển trực tiếp thông qua bảng điều khiển với ShipEngine hoặc Shippo (chỉ dành cho khách hàng cũ) hoặc bạn có thể tự mua nhãn vận chuyển và thêm thông tin theo dõi vào mỗi đơn hàng theo cách thủ công.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
  3. Trên Bảng điều khiển, mở rộng mục Cửa hàng, rồi chọn Đơn hàng.
  4. Chọn một số đơn hàng chưa thực hiện để mở.
  1. Chọn Thực hiện Đơn hàng.
  2. Lưu ý: Sau khi đánh dấu một đơn hàng là Đã thực hiện, bạn sẽ không thể hủy đơn hàng.
  3. Nhập Hãng vận tảiSố theo dõi.
    Thực hiện đơn hàng
  4. Chọn Gửi .

Đơn hàng của bạn giờ đây đã được thực hiện, khách hàng sẽ nhận được email thông báo khi đơn hàng được giao.

Xem thêm thông tin