WordPress được quản lý Trợ giúp

Xem chi tiết cơ sở dữ liệu của tôi

Bạn có thể xem chi tiết cơ sở dữ liệu Managed WordPress của mình để nắm được thông tin về các chuỗi kết nối, như tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng, mật khẩu và tên máy chủ lưu trữ.

 1. Vui lòng truy cập GoDaddy, trang Sản phẩm của tôi .
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. Bên cạnh website bạn muốn xem, chọn Cài đặt ở menu Biểu tượng menu.
  Chọn cài đặt
 4. Chọn Hiển thị thêm để mở rộng bảng điều khiển.
  Chọn hiển thị thêm
 5. Tìm Chi tiết cơ sở dữ liệu và chọn Xem.
  Chọn xem
 6. Bạn có thể xem và sao chép các chi tiết ở đây.
  Xem chi tiết

Các bước liên quan

Thông tin thêm