GoDaddy Trợ giúp

Xóa tài khoản người dùng WordPress

Với tư cách là quản trị viên WordPress, bạn có thể xóa tài khoản người dùng khỏi trang của mình.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Ở menu bên trái, vui lòng chọn Người dùng.
  3. Trong danh sách người dùng, hãy di chuột qua người dùng bạn muốn xóa rồi chọn Xóa.
    • Nếu người dùng này đã thêm nội dung vào trang của bạn, hãy chọn xóa nội dung đó hoặc gán nội dung đó cho người dùng khác mà bạn chọn.
  4. Chọn Xác nhận xóa.

Xem thêm thông tin