Zabezpieczenia witryn i kopie zapasowe Pomoc

Do dzieła: spis podstawowych artykułów

Poniżej znajdziesz wyszczególnienie większości artykułów pomocy poświęconych usługom Zabezpieczenia witryn oraz Kopia zapasowa witryny. Korzystaj z nich jak z podręcznika użytkownika — uzyskuj informacje dotyczące konfiguracji usługi Zabezpieczenia witryn, oczyszczania witryny czy tworzenia kopii zapasowej z całego dnia ciężkiej pracy.

Pierwsze kroki

Skonfiguruj plan Zabezpieczenia witryn i przeskanuj witrynę.

Konfiguracja zapory aplikacji sieci Web (WAF)

Jeśli używasz usługi Zabezpieczenia witryn, może być konieczne skonfigurowanie WAF.

Oczyszczanie witryny

Jeżeli w Twojej witrynie znajduje się złośliwe oprogramowania, po usunięciu tego problemu, musisz podjąć dodatkowe kroki.

Kopie zapasowe witryny

Aby chronić się przed utratą niezapisanych danych i mieć możliwość przywrócenia witryny w późniejszym czasie, musisz skonfigurować usługę Kopia zapasowa witryny.