Domeny Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj moje domeny do folderu

Dodaj domeny do istniejącego folderu , aby uporządkować portfolio domen. Pojedynczą domenę można dodać do wielu różnych folderów jednocześnie, a każdy folder może zawierać nieograniczoną liczbę domen. Foldery umożliwiają także zarządzanie uprawnieniami dostępu delegowanego .

Obejrzyj film o dodawaniu domen do folderów.

  1. Zaloguj się do portfolio domen GoDaddy. (Potrzebujesz pomocy przy logowaniu? Znajdź swoją nazwę użytkownika lub hasło ).
  2. Zaznacz pola wyboru obok domen, które będziesz aktualizować. Możesz też zaznaczyć pole wyboru obok pozycji Nazwa domeny , a następnie wybrać opcję Wybierz wszystko .
    zrzut ekranu z wieloma wybranymi domenami
  3. Wybierz opcję Dodaj do folderu z menu akcji.
    • W zależności od rozmiaru ekranu może być konieczne wybranie menu Więcej i przewinięcie w dół, aby wyświetlić pozycję Dodaj do folderu .
  4. Dodaj domeny do określonego folderu, wybierając znak plusznak plus obok folderu. Domeny można dodawać do wielu folderów jednocześnie.
  5. Wybierz Kontynuuj , aby zapisać ustawienia folderu.

Zobaczysz potwierdzenie powodzenia z informacją, że domeny zostały dodane do folderu.

Powiązany krok

Więcej informacji