system WordPress Pomoc

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przetłumaczyć tę stronę. Dostępna jest również strona w języku angielskim.

Dodaj stronę do mojej witryny WordPress


Krok 2 z serii Zbuduj moją witrynę WordPress .

Dodaj strony, aby wyświetlić informacje o swojej firmie w witrynie.

  1. Zaloguj się do serwisu WordPress.
  2. W menu po lewej stronie wybierz Strony , a następnie Dodaj nową .
  3. Dodaj tytuł (np. Strona główna w przypadku strony głównej, Kontakt w przypadku strony kontaktowej itd.), A następnie wybierz pozycję Opublikuj .
  4. Dokładnie sprawdź ustawienia i ponownie wybierz Opublikuj.

Powtórz te kroki, jeśli chcesz dodać więcej stron.


Więcej informacji