GoDaddy Pomoc

Napraw błąd ustanowienia połączenia z bazą danych w systemie WordPress

Uwaga: Ten artykuł opisuje proces rozwiązywania problemu z nawiązaniem połączenia z bazą danych. Jeśli nie masz pewności, jaki błąd powoduje problemy na stronie, przeczytaj artykuł o najczęściej występujących błędach w systemie WordPress z sugerowanymi rozwiązaniami.

Aby funkcjonować poprawnie, Twoja strona WordPress musi być połączona z bazą danych. WordPress używa ciągów połączeń przechowywanych w pliku wp-config.php, aby spróbować nawiązać połączenie z bazą danych. Jeśli nie można nawiązać połączenia, zobaczysz na swojej stronie powiadomienie Błąd podczas nawiązywania połączenia z bazą danych. Najczęstszym rozwiązaniem tego problemu jest zaktualizowanie ciągów połączeń w pliku wp-config.php.

Uwaga: Rozwiązanie błędu podczas nawiązywania połączenia z bazą danych wymaga zaawansowanych działań, takich jak połączenie się z serwerem, zdobycie poświadczenia oraz prefiksu bazy danych, jak również edycji pliku wp-config.php. Jeśli chcesz, aby ekspert GoDaddy Ci pomógł, nasz Zespół pomocy technicznej WordPress premium chętnie Cię wesprze.

Wymagane: Musisz mieć prawidłowe szczegóły bazy danych, aby ukończyć wszystkie kroki opisane w tym artykule. Szczegóły bazy danych różnią się od poświadczenia logowania do systemu WordPress. Jak je znaleźć w różnych planach hostingowych:
Managed WordPress

Wykonaj kroki opisane w tym artykule i skopiuj szczegóły do wybranego edytora tekstu. Nazwa bazy danych jest taka sama jak nazwa użytkownika bazy danych. Należy skopiować też numer portu.

Hosting Linux z oprogramowaniem cPanel

Wykonaj instrukcje z tego artykułu, aby uzyskać nazwę bazy danych i nazwę użytkownika w cPanel. Hasło nie jest widoczne z powodów bezpieczeństwa. Tutaj znajduje się instrukcja resetowania hasła do bazy danych. Jako nazwę hosta należy zawsze wpisywać localhost.

Hosting Windows z oprogramowaniem Plesk

Wykonaj instrukcje z tego artykułu, aby uzyskać nazwę bazy danych i nazwę użytkownika i hosta w Plesk. Hasło nie jest widoczne z powodów bezpieczeństwa. Tutaj znajduje się instrukcja resetowania hasła do bazy danych.

 1. Zaloguj się do phpMyAdmin.
 2. W aplikacji phpMyAdmin, w menu po lewej stronie zaznacz nazwę bazy danych, która jest używana przez witrynę.
 3. Zapisz prefiks bazy danych. Prefiks bazy danych jest dołączany do nazw tabel (na przykład, jeśli widzisz następujące tabele bazy danych: wp_3f_options, wp_3f_posts, wp_3f_postmeta itp., prefiks bazy danych to wp_3f_).
 4. Połącz się ze swoim kontem hostingowym przez menedżer plików.
 5. Znajdź i otwórz folder, w którym znajduje się witryna WordPress.
 6. W pliku wp-config.php znajdź sekcję podobną do poniższego przykładu:
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'nazwa_bazy_danych');
  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'nazwa_użytkownika');
  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'hasło');
  /** MySQL hostname */
  define('DB_HOST', 'nazwa_hosta');
  
  $table_prefix = 'prefiks_tabeli';
 7. Sprawdź, czy informacje w tym pliku pasują do wcześniej znalezionych szczegółów bieżącej bazy danych.
 8. Jeśli jakieś informacje w pliku wp-config.php nie pasują do szczegółów bazy danych, zaktualizuj plik przy użyciu prawidłowych informacji. Upewnij się, że zastępujesz tylko ciągi znaków w apostrofach, ponieważ zmiana czegokolwiek innego może spowodować dodatkowe problemy z witryną. W powyższym przykładzie musisz zastąpić:
  • nazwa_bazy_danych z poprawną nazwą bazy danych MySQL.
  • nazwa_użytkownika poprawną nazwą użytkownika MySQL.
  • hasło z poprawnym hasłem MySQL.
  • nazwa_hosta z poprawną nazwą hosta MySQL.
  • Uwaga: Jeśli Twoja witryna jest hostowana na Managed WordPress, wiersz z nazwą hosta powinien mieć następującą strukturę: define('DB_HOST', 'nazwa_hosta:numer_portu'); Należy zastąpić nazwa_hosta poprawną nazwą hosta MySQL i numer_portu poprawnym numerem portu.

  • prefiks_tabeli z poprawnym prefiksem tabeli.
 9. Zapisz zaktualizowany plik wp-config.php.
 10. Sprawdź, czy Twoja witryna znów jest dostępna online, odwiedzając ją w trybie prywatnym w przeglądarce Chrome, Firefox lub Edge.

Więcej informacji