อีเมลสำหรับมืออาชีพ วิธีใช้

เพิ่ม Professional Email ของฉันใน Gmail บน iPhone หรือ iPad


ขั้นตอนที่ 5 ในการตั้งค่าบัญชี Professional Email

ตั้งค่า Professional Email บน Gmail สำหรับ iPhone หรือ iPad จากนั้นคุณก็จะสามารถรับส่งอีเมลขณะอยู่ที่ใดก็ได้

 1. เปิด Gmail
  ตัวอักษร M หลากสีที่อยู่เหนือคำว่า Gmail
 2. หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ ให้แตะ Sign In (ลงชื่อเข้าใช้) แล้วแตะ Add another account (เพิ่มบัญชีอื่น) หากเป็นผู้ใช้เก่า ให้แตะ Profile (โปรไฟล์) แล้วแตะAdd another account (เพิ่มบัญชีอื่น)
  เพิ่มบัญชีอื่นจากเมนูโปรไฟล์ Gmail
 3. แตะ Other (IMAP) (อื่นๆ (IMAP))
  ตั้งค่ารายการเมนูอีเมลของอีเมลประเภทต่างๆ
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วแตะ Next (ถัดไป)
 5. ภายในส่วน Incoming server settings (การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
  • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ
  • รหัสผ่าน: รหัสผ่านอีเมลของคุณ
  • เซิร์ฟเวอร์ IMAP: imap.secureserver.net
  • พอร์ต: 993
  • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL/TLS
 6. แตะ ถัดไป
 7. ภายในส่วน Outgoing server settings (การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ขาออก) ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีฟิลด์ต่างๆ ดังนี้
  • ชื่อผู้ใช้: ที่อยู่อีเมลของคุณ
  • รหัสผ่าน: รหัสผ่านอีเมลของคุณ
  • เซิร์ฟเวอร์ SMTP: smtpout.secureserver.net
  • พอร์ต: 465
  • ประเภทการรักษาความปลอดภัย: SSL/TLS
 8. แตะ ถัดไป
 9. ป้อนชื่อของคุณ (ชื่อที่จะปรากฏในอีเมลที่ส่ง) แตะ Next (ถัดไป)
  ป้อนชื่อของคุณแล้วกดถัดไป

Professional Email จะอยู่บน iPhone หรือ iPad และพร้อมใช้งานแล้วตอนนี้!

ข้อมูลเพิ่มเติม