โดเมน วิธีใช้

อนุมัติให้ย้ายโดเมนออกจาก GoDaddy

การย้ายโดเมนออกจากบัญชี GoDaddy ไปยังนายทะเบียนอื่นอาจใช้เวลา 5 ถึง 7 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์ แต่คุณอาจสามารถย้ายโดเมนได้เร็วขึ้นโดยการอนุมัติด้วยตนเอง เราจะอนุมัติการย้ายของคุณโดยอัตโนมัติภายในเจ็ดวันหลังจากที่เริ่มย้าย เว้นแต่คุณจะยกเลิกการย้าย

  1. ลงชื่อเข้าใช้หน้าการย้ายของ GoDaddy ของคุณ (หากต้องการความช่วยเหลือในการเข้าสู่ระบบ ให้ค้นหาชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ)
  2. เลือกการย้ายออกแล้วเลือกแท็บกำลังดำเนินการ ค้นหาโดเมนที่ต้องการโดยใช้ช่องค้นหาด้านบนรายการโดเมนของคุณ
    เลือกปุ่มการย้ายออก
  3. ทำเครื่องหมายในช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากการย้ายโดเมนที่คุณต้องการอนุมัติ หรือทำเครื่องหมายในช่องกาหลายตัวเลือกถัดจากโดเมน แล้วจากนั้นเลือกเลือกทั้งหมด
  4. เลือกอนุมัติการย้ายเพื่ออนุมัติการย้ายโดเมนออกจากบัญชี GoDaddy ของคุณ
    เลือกอนุมัติการย้าย

คุณจะเห็นข้อความยืนยันว่าระบบยอมรับการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้ว การย้ายออกจาก GoDaddy ของคุณควรเสร็จสมบูรณ์ภายใน 15 ถึง 30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนายทะเบียนใหม่ของคุณ

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม