Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .dk

Punktum.dk là nhà tài trợ còn Hexonet (còn gọi là 1 Api GmbH) là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng tên miền theo mã quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) .dk đại diện cho Đan Mạch.

Những ai có thể đăng ký tên miền .dk?‌‌

Ai cũng có thể đăng ký các tên miền .dk. Nếu liên hệ người đăng ký hoặc quản trị viên là tổ chức/công ty đặt tại châu Âu, họ phải gửi ID VAT. Nếu liên hệ người đăng ký hoặc quản trị viên là cá nhân, bất kể họ cư trú tại đâu, hoặc là tổ chức/công ty nằm ngoài châu Âu, họ không cần gửi ID VAT.

Quy trình kích hoạt miền .dk khá dễ dàng. Người đăng ký được liệt kê sẽ sớm nhận được email từ Punktum.dk ngay sau khi bạn mua miền. Email này có một tập tin đính kèm chứa ID người dùng và mật khẩu của bạn cho tài khoản cơ quan đăng ký của bạn, cũng như các bước để kích hoạt miền. Nếu bạn không tìm được email này, vui lòng liên hệ với Punktum.dk để yêu cầu thông tin đăng nhập của bạn. Hãy làm theo các bước và kích hoạt miền của bạn ngay khi có thể. Nếu bạn không kích hoạt trong vòng 4 ngày kể từ ngày mua miền, tên miền của bạn sẽ bị xóa mà không được hoàn tiền.

Lưu ý: Bạn không nên cập nhật Thông tin liên hệ thanh toán vì làm như vậy sẽ chuyển tên miền sang Cơ quan đăng ký và bạn sẽ không thể quản lý tên miền thông qua tài khoản GoDaddy. 1API GmbH (còn gọi là Hexonet) là đối tác chúng tôi sử dụng để cung cấp miền .dk.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký một miền .dk, bạn phải tuân theo những yêu cầu nhất định.

 • Phải dùng: 1-63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (e.g., & and #)
 • IDN: Không hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký: 1, 2, 3 hoặc 5 năm
 • Thời gian gia hạn: 1, 2, 3 hay 5 năm
  • Bạn có thể gia hạn bất kỳ lúc nào trong khoảng từ 61 ngày đến 3 ngày trước thời điểm hết hạn. Nếu được gia hạn, các miền .dk có thể mất tới 72 giờ để xuất hiện trở lại trong tài khoản sau khi hết hạn.
  • Không có thời gian đình trệ cho sự gia hạn thủ công hay tự động.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Chuyển miền sang GoDaddy : Không được hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Khóa chuyển : Được hỗ trợ
  • Quy trình chuyển đi cho miền .dk rất đặc biệt. Miền cần được mở khóa nhưng không cần tới mã ủy quyền. Để khởi động quy trình, hãy bắt đầu chuyển đi với nhà đăng ký mới.
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Không được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
 • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
 • Cho thuê miền: Không hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ
  • Bạn chỉ có thể cập nhật thông tin liên hệ Kỹ thuật và Thanh toán cho các tên miền .dk qua GoDaddy. Tuy nhiên, bạn có thể cập nhật liên hệ Người đăng ký và Quản trị thông qua cơ quan đăng ký.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải dùng: 2-7 máy chủ tên
 • Có thể dùng: IPv4
 • Không thể dùng: IPv6, DNSSEC

Để cập nhật máy chủ tên, bạn phải liên hệ với cơ quan đăng ký miền .dk rồi cung cấp cho họ URL, số điện thoại và địa chỉ email của bạn. Sau đó bạn sẽ nhận được một email từ cơ quan đăng ký, nhắc bạn truy cập trang để xác nhận thay đổi đối với tên máy chủ của bạn. Bạn cũng có thể thực hiện yêu cầu thông qua cơ quan đăng ký.

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Yêu cầu hủy

Bạn có thể hủy miền .dk của mình,qua cơ quan đăng ký.

Xem thêm thông tin