Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .pl

Cơ quan đăng ký tên miền là nhà tài trợ và Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) .pl đại diện cho Ba Lan.

Những ai có thể đăng ký miền .pl?

Ai cũng có thể đăng ký các tên miền .pl.

 • .pl: Dành cho các doanh nghiệp hoặc cá nhân là người Ba Lan
 • .com.pl: Dành cho các tổ chức thương mại
 • .net.pl: Dành cho các cơ sở hạ tầng mạng, như Nhà cung cấp dịch vụ internet
 • .org.pl: Dành cho các tổ chức phi thương mại
 • .biz.pl: Dành cho các doanh nghiệp
 • .info.pl: Dành cho thông tin

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký một miền .pl, bạn phải tuân theo những yêu cầu nhất định.

 • Phải sử dụng : 2 - 63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (e.g., & and #)
 • IDN: Không hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký: 1-10 năm
 • Thời gian gia hạn: 1-9 năm
  • Bạn chỉ gia hạn được miền .pl trong vòng 61 ngày trước ngày hết hạn. Chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động 14 ngày trước ngày tên miền hết hạn. Nếu lần thử này thất bại, tên miền sẽ bị hủy và xóa khỏi tài khoản của bạn.
  • Vui lòng liên hệ với nhân viên hỗ trợ của GoDaddy để được trợ giúp về gia hạn các miền .pl đã hết hạn. Chúng tôi có thể khôi phục miền cho đến 14 ngày sau khi miền hết hạn. Ngoài phí gia hạn, chúng tôi sẽ áp dụng phí mua lại.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Không hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
  • Khóa chuyển : Được hỗ trợ
  • Để chuyển tên miền .pl sang nhà đăng ký khác, vui lòng liên hệ với đội ngũ Nhân viên hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp.
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác : Không được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
 • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
 • Cho thuê miền: Không hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ
  • Để thay đổi thông tin liên hệ trên tên miền .pl của bạn, vui lòng liên hệ với Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy để được trợ giúp.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải dùng: 2-9 máy chủ tên
 • Có thể dùng: IPv4
 • Không thể dùng: IPv6, DNSSEC

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về việc hoàn tiền, hãy xem chính sách hoàn tiền . Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường, nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc hoàn toàn không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm có Điều khoản hoàn tiền đặc biệt , sau đó là Đăng ký / Gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện hoàn tiền .

Yêu cầu hủy

Để hủy miền .pl của bạn, vui lòng liên hệ Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy để được trợ giúp.

Xem thêm thông tin

 • Bạn muốn đăng ký miền .pl? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .com.pl? Tìm kiếm cho miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .net.pl? Tìm kiếm cho miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .org.pl? Tìm kiếm cho miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .biz.pl? Tìm kiếm cho miền của bạn ngay hôm nay.
 • Bạn muốn đăng ký miền .info.pl? Tìm kiếm cho miền của bạn ngay hôm nay.
 • Vui lòng xem qua các bài viết miền thông dụng nhất để bắt đầu với miền .pl của bạn.