Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .sg

Singapore Network Information Centre (SGNIC) Pte Ltd là nhà tài trợ và Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH / ADICIO PTE LTD là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng (ccTLD) mà đại diện cho Singapore.

Những ai có thể đăng ký miền .sg?‌‌

Để mua tên miền .sg , bạn phải cung cấp thông tin sau:

 • Địa chỉ tọa lạc ở Singapore
 • Là công dân của Singapore, hay có Số Định Danh Nước ngoài,(FIN) còn được xem là Thẻ Định danh Đăng ký Quốc gia,(NRIC)
 • Các quản trị viên, kỹ thuật và liên hệ thanh toán cho miền .sg phải là cá nhân và không phải công ty
 • Công ty được liệt kê là người đăng ký phải cung cấp Mã số đăng ký doanh nghiệp,(BID)

Giới hạn đăng ký

Người đăng ký không có quyền bán hay chuyển nhượng miền .sg cho bất cứ bên nào để thu lợi nhuận.

Cả hai trường ID và BID của quản trị viên đều phân biệt chữ hoa chữ thường.

 • Phải dùng: 3 - 63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (e.g., & and #)
 • IDN: Không được hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký: 1-2 năm
 • Thời gian gia hạn: 1-2 năm
  • Bạn phải gia hạn tên miền .sg trước ngày hết hạn.

  • Nếu bạn đặt tự động gia hạn tên miền, trước tiên chúng tôi sẽ thử gia hạn tự động trong vòng 21 ngày trước ngày hết hạn tên miền.
  • Nếu lần thử này thất bại, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 14 ngày trước ngày hết hạn tên miền. Nếu lần thử thứ hai cũng thất bại, chúng tôi sẽ thử lại lần cuối cùng trước ngày hết hạn tên miền 7 ngày.
  • Ví dụ: Tên miền .sg của bạn hết hạn vào ngày 31 tháng 1. Nếu tên miền của bạn không được gia hạn tự động, bạn có thể gia hạn tên miền theo cách thủ công trước ngày 24 tháng 1. Đối với những lần gia hạn tự động, chúng tôi sẽ thử gia hạn tên miền vào ngày 10 tháng 1, 17 tháng 1 và 24 tháng 1.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Không hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác: Không được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
 • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
 • Cho thuê miền: Không hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ
  • Cơ quan đăng ký SGNIC sẽ gửi email hướng dẫn hàng ngay cho liên hệ quản trị yêu cầu thông tin liên hệ.
  • GoDaddy không quản lý việc xác minh liên hệ cho các miền .sg.
  • Để cập nhật thông tin liên hệ của miền, vui lòng liên hệ Nhân viên hỗ trợ GoDaddy của.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải dùng: 2-13 Máy chủ tên miền
 • Có thể dùng: IPv4
 • Không thể dùng: IPv6, DNSSEC
 • Nếu DNS không phân giải và không có sự cố nào rõ ràng, vui lòng tìm kiếm Whois tại Cơ quan đăng ký. Nếu Trạng thái miền: VerifiedID@SG-Pending (KHÔNG XÁC MINH ĐƯỢC ID. PENDING ADMIN CONTACT VERIFICATION - Cơ quan đăng ký sẽ không cho phép tên miền được khắc phục. Xác minh liên hệ đang được xử lý là các email hướng dẫn hàng ngày từ cơ quan đăng ký gửi cho liên hệ quản trị.
 • Nếu ID đã được xác minh ID, hãy xem xét Trạng thái miền: RegistryLock - đây là dịch vụ được cơ quan đăng ký cung cấp trực tiếp. Để biết thêm thông tin về Registry Lock, hãy truy cập vào: Câu hỏi thường gặp về Registry Lock
 • Việc cập nhật máy chủ tên có thể mất đến 5 ngày để hoàn thành.

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới mục Sản phẩm có điều khoản hoàn tiền đặc biệt, rồi đến Đăng ký/gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện để hoàn tiền.

Yêu cầu hủy

Để hủy miền .sg của bạn, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ GoDaddy để được trợ giúp.

Xem thêm thông tin