Miền Trợ giúp

Giới thiệu về tên miền .cl

Nic.cl là nhà tài trợ và Hexonet hay còn gọi là 1 Api GmbH là nhà cung cấp phụ trợ cho phần mở rộng tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLD) .cl đại diện cho Chile.

Những ai có thể đăng ký miền .cl?‌‌

Các công ty hoặc tổ chức có cơ sở tại Chile có thể đăng ký tên miền .cl. Thêm vào đó, người quản lý tên miền phải có địa chỉ ở Chile và phải cung cấp ID RUT.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký một miền .cl, bạn phải tuân theo những yêu cầu nhất định.

 • Phải dùng: 1 - 63 ký tự
 • Có thể dùng: Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự đầu hay cuối của tên miền)
 • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (e.g., & and #)
 • IDN: Không hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký: 1-10 năm
 • Thời gian gia hạn: 1-10 năm
  • Không có giai đoạn ưu đãi gia hạn thủ công hay gia hạn tự động. Được phép thực hiện các đợt gia hạn công khai vào bất kỳ lúc nào tối đa là 29 ngày sau thời điểm hết hạn
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Chuyển miền sang GoDaddy : Không được hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác: Không được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Không hỗ trợ
 • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
 • Cho thuê miền: Không được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ
  • Để cập nhật người đăng ký trên miền .cl, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ GoDaddy của chúng tôi để được trợ giúp.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải dùng: 0-6 máy chủ tên miền
 • Có thể dùng: IPv4
 • Không thể dùng: DNSSEC, Máy chủ tên miền tùy biến, IPv6

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều Khoản Hoàn Tiền Thông Thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Vui lòng xem lại thông tin bên dưới Sản phẩm với Điều khoản Hoàn tiền Đặc biệt > Đăng ký/Gia hạn Tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện cho hoàn tiền.

Yêu cầu hủy

Để hủy miền .cl của bạn, vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ hỗ trợ khách hàng để được trợ giúp.

Xem thêm thông tin