GoDaddy Trợ giúp

Tìm tên máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn

Nếu website của bạn sử dụng cơ sở dữ liệu để lưu trữ nội dung (ví dụ: WordPress, Drupal), bạn sẽ cần tên máy chủ cơ sở dữ liệu để kết nối website với cơ sở dữ liệu của bạn.

Để tìm tên máy chủ cơ sở dữ liệu của bạn, hãykiểm tra loại tài khoản lưu trữ của bạn và chọn tùy chọn chính xác từ bảng bên dưới.

Loại dịch vụ lưu trữtên máy chủ cơ sở dữ liệu
cPanelSử dụng localhost
PleskTìm chi tiết cơ sở dữ liệu
WordPress được quản lýTìm chi tiết cơ sở dữ liệu

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

  • Nếu bạn sử dụng WordPress và gặp phải Lỗi khi thiết lập kết nối cơ sở dữ liệu trên trang của mình, bạn nên cập nhật chuỗi kết nối sau khi có chi tiết cơ sở dữ liệu chính xác.