Zarządzany system WordPress Pomoc

Aktualizacja motywu i wtyczek

Aby zagwarantować, że Twoja witryna Managed WordPress jest wolna od problemów z zabezpieczeniami i działa z najwyższą szybkością, aktualizuj używane wtyczki i motyw, gdy tylko dostępne są ich nowe wersje. Jeśli motyw i wtyczki nie będą aktualne, mogą nie być zgodne z najnowszą wersją systemu WordPress.

 1. Przejdź do strony produktu GoDaddy.
 2. Na stronie Moje produkty obok Managed WordPress wybierz Zarządzaj wszystkimi.
 3. Dla witryny, którą chcesz zaktualizować, wybierz opcję Przegląd z menu Ikona menu.
  Wybierz Przegląd
 4. W sekcji Centrum akcji obok pozycji Zapewnij szybkie i bezpieczne działanie witryny, dbając o jej aktualność wybierz opcję Sprawdź dostępność aktualizacji.
  Wybierz Sprawdź dostępność aktualizacji
 5. Przejrzyj listę i wybierz opcję Zaktualizuj dla poszczególnych motywów i wtyczek lub opcję Zaktualizuj wszystkie, aby jednocześnie zaktualizować je wszystkie.
  Wybierz Zaktualizuj lub Zaktualizuj wszystkie
 6. Jeśli wybierzesz opcję Zaktualizuj wszystkie, potwierdź aktualizacje i wybierz opcję Zaktualizuj.
  Wybierz Zaktualizuj

Wszystko jest aktualne!

Więcej informacji

 • Po zaktualizowaniu wtyczek lub motywów witryna nie działa prawidłowo? Możesz przywrócić witrynę do stanu sprzed wprowadzeniem aktualizacji.