Certyfikaty SSL Pomoc

Ręczne instalowanie certyfikatu SSL na systemie Exchange Server 2013

Po zatwierdzeniu żądania certyfikatu możesz pobrać certyfikat z menedżera SSL i zainstalować go na swoim serwerze Microsoft Exchange Server 2013.

Kopiowanie plików certyfikatów na serwer

 1. Otwórz folder udziału sieciowego serwera Exchange, w którym przechowywane są pliki certyfikatów i kluczy, a następnie prześlij swój certyfikat pośredni (gd_iis_intermediates.p7b lub podobny) i certyfikat podstawowy (plik .crt z nazwą losową) do tego folderu.

Dodanie przystawki certyfikatów do Microsoft Management Console (MMC)

 1. Kliknij menu Start, a następnie kliknij Uruchom.
 2. W wierszu polecenia wpisz mmc i kliknij przycisk OK.
 3. Kliknij pozycję Plik, następnie kliknij polecenie Dodaj/usuń przystawkę.
 4. W nowym oknie kliknij przycisk Dodaj.
 5. W nowym oknie wybierz opcję Certyfikaty i kliknij przycisk Dodaj.
 6. Wybierz opcję Konto komputera dla przystawki i kliknij przycisk Dalej.
 7. Kliknij opcję Komputer lokalny i kliknij przycisk Zakończ.
 8. Kliknij przycisk Zamknij w oknie Dodawanie przystawki autonomicznej.
 9. Kliknij przycisk OK w oknie Dodawanie/usuwanie przystawki.

Zaimportuj certyfikat pośredniczącego urzędu certyfikacji

 1. W konsoli MMC kliknij symbol , aby rozwinąć folder Certyfikaty (Komputer lokalny).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder Pośrednie urzędy certyfikacji, umieść wskaźnik myszy na pozycji Wszystkie zadania, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 3. W nowym oknie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij przycisk Przeglądaj, znajdź poprzednio przesłany plik certyfikatu pośredniczącego i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Kliknij przycisk Dalej, sprawdź poprawność informacji o certyfikacie i kliknij przycisk Zakończ.
 6. Zamknij powiadomienie import zakończono pomyślnie.

Instalowanie certyfikatu SSL za pomocą Exchange Admin Center

 1. Uzyskaj dostęp do narzędzia Exchange Admin Center, otwierając przeglądarkę internetową i przechodząc do witryny https://localhost/ecp
 2. Zaloguj się na swoje konto za pomocą formatu Domena\użytkownik dla Twojej nazwy użytkownika i powiązanego hasła.
 3. Na pasku po lewej stronie wybierz pozycję Serwery.
 4. Na końcu menu górnego w sekcji głównej wybierz pozycję Certyfikaty.
 5. W głównym panelu wybierz swój certyfikat ze statusem Wniosek oczekujący. Można go zidentyfikować za pomocą nazwy wybranej przez użytkownika podczas generowania CSR.
 6. W prawej kolumnie znajdź sekcję Status i kliknij przycisk Zakończ.
 7. W nowym oknie wpisz ścieżkę folderu udziału sieciowego i nazwę pliku .crt w polu Plik, z którego nastąpi import, a następnie kliknij przycisk OK.

Włączenie certyfikatu SSL

 1. W głównym panelu strony Certyfikaty wybierz certyfikat ze statusem Ważny.
 2. Nad listą certyfikatów kliknij ikonę ołówka, aby edytować certyfikat.
 3. W nowym oknie znajdź sekcję exchangecert po lewej stronie i kliknij pozycję Usługi.
 4. Wybierz usługi, dla których chcesz włączyć certyfikat (na przykład: SMTP, IMAP, POP i IIS).
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Następny krok

Więcej informacji

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.