Certyfikaty SSL Pomoc

Ręczne instalowanie certyfikatu SSL w aplikacji internetowej Microsoft Azure

Po zatwierdzeniu żądania certyfikatu możesz pobrać certyfikat z menedżera SSL i zainstalować go na swoim serwerze Microsoft IIS. Po zainstalowaniu certyfikatu na serwerze IIS postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby przekonwertować certyfikat na plik .pfx i przesłać go do portalu Microsoft Azure.

Jeśli używasz maszyny wirtualnej Azure zamiast aplikacji internetowej Azure, należy połączyć się z instancją i zainstalować certyfikat ręcznie .

 1. Kliknij menu Start, a następnie kliknij Uruchom.
 2. W wierszu poleceń wpisz inetmgr i kliknij przycisk OK, aby uruchomić menedżera Internet Information Services (IIS).
 3. W panelu Połączenia po lewej stronie kliknij Nazwę serwera.
 4. W panelu głównym w sekcji IIS kliknij dwukrotnie opcję Certyfikaty serwera.
 5. Wybierz ostatnio zainstalowany certyfikat.
 6. W panelu Czynności po prawej stronie kliknij Wyeksportuj....
 7. W nowym oknie kliknij ... w sekcji Wyeksportuj do:.
 8. Znajdź katalog na serwerze, w którym przechowywane są pliki certyfikatów i kluczy, a następnie wpisz żądaną Nazwę pliku. Kliknij Otwórz.
 9. W polach Hasło i Potwierdź hasło wpisz hasło, aby zabezpieczyć plik. Będzie ono używane podczas przesyłania pliku do platformy Azure.
 10. Kliknij przycisk OK, aby utworzyć plik .pfx.
 11. Zaloguj się do portalu Azure pod adresem https://portal.azure.com.
 12. Na lewym pasku bocznym kliknij Usługi aplikacji i wybierz swoją aplikację w wyświetlonej nowej kolumnie.
 13. Na lewym pasku bocznym w obszarze aplikacji znajdź grupę USTAWIENIA i kliknij certyfikaty SSL.
 14. W nowym obszarze SSL kliknij Prześlij certyfikat.
 15. Na pasku bocznym Dodaj certyfikat po prawej stronie kliknij ikonę foldera, aby przeglądać, a następnie wybierz plik .pfx i kliknij Otwórz.
 16. Wpisz hasło dla pliku .pfx w polu Hasło certyfikatu i kliknij Prześlij.
 17. W głównym obszarze SSL kliknij Dodaj wiązanie poniżej nowego certyfikatu.
 18. Na pasku bocznym Dodaj wiązanie SSL po prawej stronie wybierz Nazwę hosta i Certyfikat.
 19. Wybierz SNI SSL w pozycji Typ SSL i kliknij Dodaj wiązanie, aby sfinalizować instalację SSL.

Następne kroki

Więcej informacji

Uwaga: Dla wygody użytkowników udostępniamy informacje dotyczące sposobu użycia produktów innych firm, ale nie zachęcamy do ich używania, nie świadczymy dla nich pomocy technicznej ani nie ponosimy odpowiedzialności za funkcje bądź niezawodność tych produktów. Znaki towarowe i logo innych firm należą do odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.