เครื่องหมายรับรอง SSL วิธีใช้

เริ่มทันที: เรียกดูรายการบทความเกี่ยวกับ SSL ที่สำคัญ

รายการบทความช่วยเหลือเกี่ยวกับ SSL Certificate ที่พบบ่อยที่สุดมีดังนี้ โปรดใช้บทความช่วยเหลือดังกล่าวเป็นแนวทาง ตั้งแต่การขอ SSL Certificate ไปจนถึงการติดตั้ง SSL Certificate บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ

คลิกเพื่อข้ามไปที่ส่วนใดก็ได้
ข้อมูลภูมิหลังขอใบรับรองของคุณ
ตรวจสอบใบรับรองของคุณติดตั้ง ดาวน์โหลด และจัดการใบรับรองของคุณ
ใบรับรองการตรวจสอบแบบขยาย (EV)แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองของคุณ

ข้อมูลภูมิหลัง

เรียนรู้เกี่ยวกับ SSL Certificates และ SSL Certificates แบบใดที่เหมาะสำหรับความต้องการของคุณมากที่สุด (กลับไปที่ด้านบนสุด)

ขอใบรับรองของคุณ

คุณจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อขอ SSL Certificate ของคุณ (กลับไปที่ด้านบนสุด)

ตรวจสอบใบรับรองของคุณ

หลังจากที่ขอใบรับรองของคุณแล้ว คุณจะต้องยืนยันว่าคุณมีสิทธิ์ควบคุมโดเมนนี้ (กลับไปที่ด้านบนสุด)

ติดตั้ง ดาวน์โหลด และจัดการใบรับรองของคุณ

หลังจากที่คุณได้รับใบรับรองแล้ว คุณอาจต้องดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งใบรับรองของคุณ (กลับไปที่ด้านบนสุด)

ใบรับรองการตรวจสอบแบบขยาย (EV)

ใบรับรองการตรวจสอบแบบขยายช่วยให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าธุรกิจของคุณถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการยืนยันจากแหล่งภายนอก (กลับไปที่ด้านบนสุด)

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองของคุณ

ขออภัย! เกิดความผิดปกติบางอย่าง ดูวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับใบรับรองของคุณเมื่อติดตั้งใบรับรองเรียบร้อยแล้ว (กลับไปที่ด้านบนสุด)