Miền Trợ giúp

Kiểm tra giá gia hạn miền của tôi

Kiểm tra giá gia hạn miền của bạn bất cứ lúc nào thông qua tài khoản GoDaddy. Giá gia hạn được hiển thị áp dụng cho gói đăng ký một năm và không bao gồm bất kỳ tiện ích bổ sung nào cho miền, chẳng hạn như Bảo vệ miền hoặc DNS cao cấp. Thông tin này có thể giúp xác định xem bạn muốn gia hạn miền hay tắt tính năng tự động gia hạn.

 1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
 2. Chọn biểu tượng Cột phía trên danh sách miền của bạn.
  ảnh chụp màn hình cho thấy biểu tượng cột
 3. Chọn ô bên cạnh Giá gia hạn để thêm cột đó vào chế độ xem danh mục của bạn.
  • Thêm hoặc xóa các cột khác khỏi chế độ xem của bạn bằng cách chọn hoặc bỏ chọn các ô bên cạnh tên cột.
  • Quay lại tùy chọn cài đặt mặc định bằng cách chọn Khôi phục về mặc định.
 4. Chọn Lưu để áp dụng các thay đổi của bạn.
 5. Xem lại giá gia hạn miền của bạn trong cột Giá gia hạn của danh sách miền. Có thể bạn cần phải cuộn để xem cột.
  • Giá gia hạn xuất hiện ở đây không bao gồm các tiện ích bổ sung cho miền, chẳng hạn như Bảo vệ miền hoặc DNS cao cấp.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin