Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm email Microsoft 365 vào Email Samsung trên Android


Bước 3 trong loạt bài Thiết lập tài khoản Microsoft 365.

Thêm tài khoản email Microsoft 365 vào ứng dụng Samsung Email cho Android. Bạn sẽ luôn theo dõi được email, dù ở bất cứ đâu.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


 1. Mở ứng dụng Samsung Email.
  Phong bì trắng trên nền đỏ, có chữ Email ghi bên dưới
 2. Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuyển đến bước 3. Nếu không, hãy chạm vào Ba đường kẻ ngang chồng lên nhau Menu, bánh răng cài đặt menu cài đặt Cài đặt, rồi đến Thêm tài khoản.
 3. Chạm vào Office365.
  Màn hình có các tùy chọn ứng dụng email khác nhau, trong đó Office365 có khung vuông đỏ
 4. Nhập địa chỉ email Microsoft 365 rồi chạm vào Tiếp theo.
 5. Nhập mật khẩu email Microsoft 365 của bạn, rồi chạm vào Đăng nhập. Bạn có thể cần chọn loại tài khoản là Cơ quan hoặc trường học, thay vì loại tài khoản Cá nhân, để tiếp tục.
  Nhập mật khẩu email và đăng nhập
 6. Note: If you forgot your email password, reset it.
 7. Nếu quản trị viên của bạn bật xác thực nhiều yếu tố (MFA), bạn hãy xác thực tài khoản của bạn hay cài đặt ứng dụng Trình xác thực.
 8. Note: If Microsoft can't find your account, you'll be asked to enter your details manually:
  • Tên người dùng: Địa chỉ email Microsoft 365 của bạn
  • Mật khẩu: Mật khẩu địa chỉ email Microsoft 365 của bạn
  • Máy chủ: outlook.office365.com
  • Miền\tên người dùng: \[Địa chỉ email Microsoft 365] (ví dụ: \jane@coolexample.com)
 9. Nếu được hỏi có phải bạn đang cố đăng nhập vào Samsung Email hay không, hãy chạm vào Tiếp tục.
 10. Khi bạn được yêu cầu cấp quyền, hãy chạm vào Chấp nhận.
  • If you're an admin, tap the checkbox next to Consent on behalf of your organization so your other users don't see this prompt.
   Select checkbox and Accept
 11. Nếu bạn được yêu cầu áp dụng cài đặt bảo mật, hãy chạm vào Áp dụng.
 12. Bên dưới Cài đặt thủ công, hãy chạm vàoHoàn tất. Bạn có thể quay lại và chỉnh sửa các cài đặt này bất cứ lúc nào.
  Phần Cài đặt thủ công và nút Hoàn tất
 13. Nếu bạn được yêu cầu kích hoạt các tính năng bảo mật trên thiết bị của mình, hãy chạm vào Kích hoạt.
  Kích hoạt, gỡ cài đặt hoặc hủy các tính năng bảo mật trên thiết bị của bạn
 14. (Không bắt buộc) Chỉnh sửa Tên tài khoản. Tên này sẽ hiển thị cho người nhận email nên bạn có thể sử dụng tên doanh nghiệp ở đây.
  Nhập tên và chạm vào Hoàn tất
 15. Chạm vào Xong .

Microsoft 365 giờ đã được thiết lập trên ứng dụng Samsung Email và bạn sẽ thấy hộp thư đến của mình.

Bước có liên quan

 • If Microsoft couldn’t find your account, and you were asked to enter your details manually make sure the Autodiscover CNAME record is in your DNS settings. If it's not, add the CNAME records.

Thông tin thêm