GoDaddy Trợ giúp

Website của tôi không hiển thị

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp trong trường hợp website của bạn không hiển thị! Hãy làm theo các bước sau (theo thứ tự) để khắc phục một số nguyên nhân phổ biến nhất.

Lưu ý: Mặc dù sẵn lòng cung cấp thông tin chung về cách khắc phục sự cố trang của bạn nhưng chúng tôi không hỗ trợ về ứng dụng khách, tập lệnh, ứng dụng hoặc nội dung của trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tuyên bố về sự hỗ trợ.

1. Xóa bộ nhớ đệm của bạn

Xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt web rồi kiểm tra xem website của bạn có hiển thị hay không. Nếu đang sử dụng Mạng phân phối nội dung (CDN) hoặc Mạng riêng ảo (VPN), bạn cũng có thể cần phải xóa các bộ nhớ đệm đó.

2. Kiểm tra xem đăng ký miền hoặc dịch vụ lưu trữ của bạn đã hết hạn chưa

 1. Truy cập vào GoDaddy, Gia hạn & thanh toán.
 2. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ đã hết hạn, bạn có thể cần phải thêm hoặc cập nhật phương thức thanh toán của mình rồi gia hạn theo cách thủ công.

Bạn nên thêm phương thức thanh toán dự phòngbật tính năng tự động gia hạn để tránh trường hợp hết hạn trong tương lai.

3. Đảm bảo DNS của miền được trỏ đúng

Trước khi khắc phục sự cố về tập tin và mã website, hãy đảm bảo DNS của bạn được định cấu hình chính xác. Nếu bạn nhận thấy sự cố và thay đổi DNS thì thay đổi này thường sẽ hiển thị trong vòng một giờ sau nhưng có thể mất tới 48 giờ để cập nhật trên toàn hệ thống.

4. Đảm bảo các tập tin website của bạn đang ở đúng thư mục

5. Kiểm tra tên tập tin mặc định của bạn

Đảm bảo tập tin mặc định của bạn có tên thích hợp. Nếu bạn có nhiều tập tin mặc định, hãy đảm bảo tập tin bạn muốn sử dụng có mức độ ưu tiên đúng:

6. Kiểm tra quyền truy cập tập tin và thư mục của bạn

Quyền truy cập tập tin quá nghiêm ngặt hoặc không đúng có thể khiến website của bạn không thể truy cập được. Hãy tham khảo các yêu cầu của nhà phát triển hoặc Hệ thống quản lý nội dung (CMS) về việc cần đặt những quyền truy cập nào cho tập tin và thư mục của bạn:

7. Kiểm tra quyền sở hữu tập tin và thư mục của bạn

Nếu bạn phát triển trang cục bộ hoặc chuyển từ máy chủ khác, bạn có thể cần cập nhật quyền sở hữu của mình. Việc cập nhật quyền sở hữu tập tin và thư mục đòi hỏi sử dụng chown và phải do chuyên gia thực hiện. Hãy tham khảo ý kiến nhà phát triển về việc nên đặt quyền sở hữu nào cho các tập tin và thư mục:

8. Tạo một tập tin thử nghiệm và kiểm tra khả năng truy cập của tập tin đó

 • Dịch vụ lưu trữ Linux: Trong trình quản lý tập tin, đi tới thư mục gốc thích hợp rồi tạo tập tin thử nghiệm (ví dụ: /public_html/test.txt). Nhập văn bản vào tập tin, lưu thay đổi rồi thử xem tập tin trong trình duyệt web (ví dụ: mycoolexample.com/text.txt).
 • Dịch vụ lưu trữ Windows: Trong trình quản lý tập tin, đi tới thư mục gốc thích hợp rồi tạo tập tin thử nghiệm (ví dụ: httpdocs/test.txt). Nhập văn bản vào tập tin, lưu thay đổi rồi thử xem tập tin trong trình duyệt web (ví dụ: mycoolexample.com/text.txt).
  test-file

Nếu bạn có thể xem tập tin thử nghiệm thì cơ bản là miền của bạn có thể truy cập được.

9. Khắc phục sự cố cho trang của bạn

Nếu đã đến bước này, có thể nhà phát triển của bạn sẽ cần xem lại các tập tin, mã, ứng dụng, cơ sở dữ liệu, v.v. của trang để xác định nguyên nhân khiến trang không hiển thị. Điều này không được đề cập trong Tuyên bố về sự hỗ trợ nhưng bạn có thể thực hiện một số bước khắc phục sự cố phổ biến như sau:

 • Tạm thời tắt trình cắm và tiện ích
 • Chuyển sang chủ đề mặc định
 • Tạm thời tắt tập tin .htaccess
 • Cập nhật phiên bản CMS
 • Cập nhật URL, đường dẫn hình ảnh và tên cơ sở dữ liệu từ mã hóa cứng sang đường dẫn tương đối
 • Cập nhật đường dẫn hình ảnh để khớp chính xác (phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Xem thêm thông tin