godaddy-about-us-leadership-david-p-100x

David Popowitz
Phó chủ tịch cấp cao, Phát triển doanh nghiệp

Quay lại

David dẫn dắt các hoạt động phát triển doanh nghiệp của GoDaddy, bao gồm việc mua bán và hợp tác với các công ty có thể hỗ trợ cho khách hàng và tăng cường trải nghiệm sản phẩm của GoDaddy.

Trước GoDaddy, David từng là chuyên viên đầu tư tại Morgan Stanley, Deutsche Bank và gần đây nhất là Credit Suisse, với vai trò dẫn dắt Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư Công nghệ. Trong hơn 18 năm kinh nghiệm, David đã tư vấn cho nhiều công ty công nghệ hàng đầu trong việc phân tích chiến lược và các vấn đề tài chính.

David có bằng Thạc sĩ kinh doanh tại Đại học Kinh doanh Harvard và một bằng Cử nhân của Đại học Brown.