Jamescarroll New

James Carroll
Chủ tịch GoDaddy International

Quay lại

Là người đứng đầu nhóm Nền tảng toàn cầu, James có nhiệm vụ thúc đẩy phát triển tất cả các nền tảng sản phẩm và kinh doanh toàn cầu của GoDaddy, bao gồm thương mại điện tử, dữ liệu, quốc tế hóa và công nghệ tiếp thị. James luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đảm bảo GoDaddy có thể hoạt động ở quy mô toàn cầu, tinh giản trải nghiệm của khách hàng từ đầu đến cuối cũng như mang đến năng lực nền tảng nâng cao trên toàn thế giới.

Trước khi gia nhập GoDaddy vào năm 2013, James từng là Phó chủ tịch cấp cao của Yahoo!, giữ vai trò chỉ đạo các trung tâm Nghiên cứu & phát triển toàn cầu của công ty tại Trung Quốc, Ấn Độ và Trung Đông. Ông cũng chịu trách nhiệm giám sát nền tảng nội dung, xã hội và thành viên của Yahoo cũng như mảng chuyển phát quốc tế cho tất cả sản phẩm và dịch vụ của Yahoo!.

Trước Yahoo, James từng cống hiến 13 năm tại Microsoft ở vị trí Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm quản lý đội MSN quốc tế và sau đó là đội Windows và Windows Live quốc tế. Ông cũng từng làm việc 5 năm tại Claris/Apple ở vị trí trưởng nhóm dự án, đảm nhận trọn bộ sản phẩm Apple và Claris trên máy Mac và máy tính chạy Windows, quản lý công tác kỹ thuật, quốc tế hóa và bản địa hóa.