godaddy-about-leadership-karen-2018-100x

Karen Tillman
Phó giám đốc cấp cao và Giám đốc truyền thông

Quay lại

Karen Tillman là Phó giám đốc cao cấp và Giám đốc truyền thông tại GoDaddy, và có hơn hai thập kỷ kinh nghiệm quản lý các chương trình truyền thông công ty cho các công ty công nghệ toàn cầu. Trước khi gia nhập GoDaddy, Karen là Giám đốc truyền thông tại Cisco. Cô tham gia công ty này năm 2010 và giúp tăng danh tiếng công ty trong giai đoạn 2011 - 2012. Trước khi tham gia Cisco, Karen làm việc trong vai trò Phó giám đốc Truyền thông công ty toàn cầu tại Oracle. Cô đã làm việc tại đây trong 12 năm.

Karen gia nhập GoDaddy năm 2013 và phụ trách dẫn dắt thương hiệu và nâng cao danh tiếng để phản ánh tốt hơn sứ mệnh của công ty trong việc cung cấp công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ. Thông qua việc quản lý quan hệ công chúng, truyền thông xã hội, tương tác cộng đồng, truyền thông cấp cao, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và truyền thông nhân viên, công ty đã thay đổi đáng kể danh tiếng của mình trên thị trường.

Karen đã học tại Đại học California, Irvine và có Bằng cử nhân về Văn học so sánh.