Lauren Antonoff

Lauren Antonoff
Chủ tịch GoDaddy Experiences

Quay lại

Với tư cách là Chủ tịch của GoDaddy Experiences tại GoDaddy, Lauren giám sát sự phát triển và hoạt động của các giải pháp trình dựng website cũng như thương mại điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thế giới.

Trước GoDaddy, Lauren đã dành mười tám năm làm việc tại Microsoft, gần đây nhất là trong vai trò Giám đốc Quản lý chương trình cho SharePoint, dẫn dắt quá trình nỗ lực để biến SharePoint thành một công cụ mà mọi người thích dùng để hoàn thành công việc. Sự lãnh đạo của bà đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng một trong những sản phẩm và doanh nghiệp thành công nhất tại Microsoft, cũng như giúp SharePoint chuyển hướng sang công nghệ đám mây.

Khi ở Microsoft, bà đã thành lập Chương trình Step Up, được thiết kế để tăng số phụ nữ trong vai trò quản lý cấp cao bằng cách giúp phụ nữ trở thành những ứng cử viên sáng giá hơn cho vai trò này. Lauren học Hùng biện và Khoa học chính trị tại Đại học California ở Berkeley.