godaddy-about-us-leadership-patrick-100x

Patrick Pulvermüller
Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc Dịch vụ lưu trữ toàn cầu

Quay lại

Là Phó chủ tịch cấp cao của GoDaddy và Tổng giám đốc Global Hosting, Patrick Pulvermüller chịu trách nhiệm thiết lập chiến lược cho nhóm lưu trữ của GoDaddy trên toàn thế giới, phát triển các giải pháp nhanh chóng và đáng tin cậy để làm cho trang web của khách hàng GoDaddy hiển thị trên web.

Trước khi tham gia GoDaddy, Patrick đã trải qua nhiều năm làm Giám đốc điều hành của Host Europe và là động lực thúc đẩy tăng trưởng hữu cơ của công ty và một số thương vụ mua lại. Năm 2013, Patrick đảm nhận vai trò là Giám đốc điều hành của HEG (Host Europe Group) phụ trách việc giám sát các thương hiệu nổi tiếng như Host Europe, DomainFactory, Heart Internet, 123reg và các thương hiệu khác. Patrick gia nhập GoDaddy khi công ty mua lại HEG vào năm 2017.

Patrick có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh về Hoạt động và Tài chính của The Open University. Patrick cũng là một thành viên của Hội đồng quản trị tại PlusServer, và trong thời gian rảnh rỗi của mình, ông thích dành thời gian với 5 người con của mình và trượt tuyết.