Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .XXX

GoDaddy Registr là nhà tài trợ kiêm nhà cung cấp chương trình phụ trợ cho phần mở rộng .XXX.

Ai có thể đăng ký miền .XXX?

Tên miền cấp cao nhất .XXX mang tới một phần mở rộng dễ nhận dạng cho ngành giải trí người lớn, người tiêu dùng của ngành và cả những người muốn tránh tiếp xúc với loại nội dung này.

Thành viên cộng đồng

Sau khi bạn đăng ký tên miền .XXX, bạn phải hoàn tất quy trình đăng ký tư cách thành viên miễn phí của Cơ quan đăng ký ICM trước khi có thể phân giải tên miền của bạn vào internet. Trong vòng 24 giờ sau khi mua tên miền .XXX, cơ quan đăng ký sẽ gửi email cho bạn thông tin để hoàn tất quy trình này. Cơ quan đăng ký có thể yêu cầu thêm tài liệu để xác thực tư cách thành viên. Sau khi cơ quan đăng ký xác thực tư cách thành viên, bạn phải gửi các thông tin xác thực tư cách thành viên (ID) của mình cho chúng tôi.

Khi bạn đã có ID tư cách thành viên, bạn có thể dùng ID này cho mọi tên miền .XXX bạn đăng ký. Bạn không cần phải dùng một ID tư cách thành viên riêng cho mỗi tên miền .XXX. Bạn có thể cập nhật ID Tư cách thành viên .XXX vào mọi lúc qua tài khoản của bạn. Nếu bạn mất hoặc quên ID tư cách thành viên của mình, hãy đăng nhập vào website của Cơ quan đăng ký ICM bằng tài khoản thành viên để khôi phục ID đó.

Không phải thành viên (Đăng ký bảo vệ)

Người đăng ký bên ngoài cộng đồng giải trí người lớn được tài trợ có thể mua đăng ký bảo vệ để ngăn tên miền trở thành tên miền .XXX theo tiêu chí ai đến trước được phục vụ trước. Người đăng ký có đăng ký bảo vệ phải thanh toán để đăng ký tên miền nhưng không cần phải hoàn thành quy trình đăng ký tư cách thành viên của Cơ quan đăng ký ICM. Thay vào đó, cơ quan đăng ký sẽ đặt các tên miền đó vào các máy chủ tên không phân giải.

Giới hạn đăng ký

Khi đăng ký một miền .XXX , bạn phải tuân theo những yêu cầu nhất định.

 • Phải dùng: 1-63 ký tự
 • Có thể dùng: Ký tự (các ký tự a-z), số (0-9) và gạch nối (ngoại trừ các ký tự thứ ba hay thứ tư của tên miền)
 • Không thể dùng: Ký tự đặc biệt (Ví dụ., & và #)
 • IDN: Được hỗ trợ

Tính năng

 • Thời gian đăng ký: 1-10 năm
 • Thời gian gia hạn: 1-10 năm
  • Nếu bạn có bật Gia hạn tự động, chúng tôi sẽ cố thu phí phương thức thanh toán được liên kết và gia hạn miền .XXX của bạn vào ngày hết hạn.
  • Nếu tự động gia hạn không thành công, chúng tôi sẽ thử gia hạn lại 5 ngày sau đó và thêm lần nữa sau 7 ngày tiếp theo.
  • Nếu miền không đượcgia hạn thủ công trong 12 ngày sau ngày hết hạn, chúng tôi sẽ hủy và xóa miền khỏi tài khoản của bạn.
 • Đơn hàng đặt sẵn: Không hỗ trợ
 • Di chuyển sang GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Di chuyển đi từ GoDaddy: Được hỗ trợ
 • Chuyển sang tài khoản GoDaddy khác: Được hỗ trợ
 • Bảo vệ quyền riêng tư cơ bản: Được hỗ trợ
 • Các nâng cấp Gói Bảo vệ: Không hỗ trợ
 • Cho thuê miền: Được hỗ trợ
 • Cập nhật liên hệ: Được hỗ trợ

  Bạn có thể cập nhật ID Tư cách thành viên .XXX vào mọi lúc qua tài khoản của bạn. Nếu bạn mất hoặc quên ID tư cách thành viên của mình, hãy đăng nhập vào website của Cơ quan đăng ký ICM bằng tài khoản thành viên để khôi phục ID đó.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền mà bạn sẽ cập nhật. Hoặc chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền rồi chọn Chọn tất cả.
   ảnh chụp màn hình nhiều miền đã chọn
  3. Chọn Tư cách thành viên .XXX từ menu hành động.
   • Tùy theo kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để thấy Tư cách thành viên .XXX.
  4. Nhập ID tư cách thành viên mới hoặc chọn ID hiện có từ các tùy chọn có sẵn.
  5. Chọn Lưu để cập nhật ID tư cách thành viên của bạn.

  Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công cho bạn biết rằng cài đặt đã được cập nhật.

Hoàn tiền

Để biết chi tiết về hoàn tiền, vui lòng xem chính sách hoàn tiền. Hầu hết các miền sẽ tuân theo Điều khoản hoàn tiền thông thường nhưng một số miền có thể có ngoại lệ hoặc không được hoàn tiền. Xem lại thông tin bên dưới mục Sản phẩm có điều khoản hoàn tiền đặc biệt, rồi đến Đăng ký/gia hạn tên miềnSản phẩm không đủ điều kiện để hoàn tiền.

Yêu cầu với máy chủ tên

 • Phải dùng: 1-13 máy chủ tên miền
  • Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy chủ tên nào hợp lệ cho tên miền .XXX. Nếu bạn có đăng ký bảo vệ để ngăn tên miền trở thành tên miền .XXX hoặc bạn đã mua miền .XXX khi đang ở giai đoạn Ưu tiên B, bạn không thể quản lý các máy chủ tên miền của mình.
 • Có thể dùng: DNSSEC, IPv4, IPV6

Xem thêm thông tin

 • Kể từ năm 2021, kỷ niệm 10 năm của Khối bảo vệ, các đăng ký bảo vệ phải được gia hạn thành sản phẩm AdultBlock đa TLD hoặc AdultBlock+. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin ở đây.
 • Từ ngày 16 tháng 3 năm 2023 cho đến ngày 19 tháng 5 năm 2023, chủ nhân của các Khối bảo vệ trước đó có thể chuyển đổi Khối bảo vệ chưa được gia hạn này thành đăng ký .XXX thông thường. Quá trình này cần có Mã thông báo để đăng ký. Nếu Khối bảo vệ đã ở trong tài khoản người mua hàng của bạn từ trước thì mã này sẽ được áp dụng tự động. Tất cả các tên vô chủ sẽ được phát hành để đăng ký rộng rãi vào ngày 18 tháng 5 năm 2023.
 • Bạn muốn đăng ký miền .XXX? Tìm kiếm miền của bạn ngay hôm nay.