Đơn hàng đặt sẵn miền

Sở hữu miền bạn muốn không còn là điều viển vông.

Chỉ từ
27,98 $/mỗi miền

  • Bao gồm phí đăng ký và phí ICANN.
  • Tính năng theo dõi hàng ngày miễn phí sẽ theo dõi miền của bạn.
  • Có hiệu lực đến khi thành công. Nếu bạn không mua được miền, chỉ cần chỉ định lại sang một tên khác.^

Vậy tóm lại, đơn hàng đặt sẵn miền là gì?

Bạn biết mấy tờ phiếu đánh số nho nhỏ thường được phát ở siêu thị chứ? Đơn hàng đặt sẵn miền cũng tương tự như vậy. Nếu có miền từng được sở hữu, bạn sẽ được xếp hàng chờ mua. Tất nhiên là không chỉ có thế.